www.plus-info.com.pl

poznań i powiat poznański

AKTUALNA SYTUACJA GOSPODARCZA

www.plus-info.url.ph

red. Łukasz Matyja

plus-info | Aktualna sytuacja gospodarcza. Poznań i powiat poznański
fabryki

Miasto Poznań razem z pięcioma ościennymi gminami (Czerwonak, Komorniki, Luboń, Swarzędz i Tarnowo Podgórne) tworzy silnie uprzemysłowiony obszar – Poznański Okręg Przemysłowy. W szerszym zakresie za obszar okręgu uznaje się teren Poznania i całego powiatu poznańskiego.
 
Pierwsze większe zakłady produkcyjne w rejonie Poznania zaczęły powstawać w I poł. XIX wieku. W latach 1828-1912 Poznań był twierdzą otoczoną pierścieniem fortów, co uniemożliwiało rozwój miasta. Fakt ten przyczynił się do wznoszenia nowych obiektów przemysłowych w okolicznych wsiach – Wilda, Kobylepole, Starołęka, czy Jeżyce. Do wybuchu I wojny światowej w 1914 r. uruchomiono m.in.: wytwórnię wódek (1823), 2 browary – Huggera (1844) i Mycielskiego (1872), fabrykę maszyn i urządzeń rolniczych (1855), gazownię (1856), 2 fabryki nawozów sztucznych – Milcha (1861) i Maya (1877), warsztaty kolejowe (1870), 2 fabryki papierosów – Patria (1886) i Dubec (1891), rzeźnię (1900), fabrykę chemii i koncentratów spożywczych (1901), fabrykę drożdży i przetworów ziemniaczanych (1904), elektrownię (1904), spółdzielczą piekarnię (1908), zakłady graficzne (1912) oraz fabrykę czekolady i kakao (1912).

Mapa - Poznański Okręg Przemysłowy
           
           
  Pracujący w przemyśle i budownictwie  
  (31 XII 2012 r.)  
  Gmina / Powiat Liczba pracujących Udział w ogólnej liczbie pracujących Pracujący na 1 km²  
  Poznań 51 639 22,6% 197 os.  
     
  Luboń 1 572 40,5% 116 os.  
  Tarnowo Podgórne 9 536 51,0% 94 os.  
  Swarzędz 6 060 44,1% 59 os.  
  Czerwonak 4 735 72,6% 58 os.  
  Komorniki 3 285 33,1% 49 os.  
     
  Powiat poznański 45 466 46,1% 24 os.  
  Źródło danych: GUS  
   

Czynnikami wpływającymi na rozwój przemysłu w rejonie Poznania są:

 

 • dogodne położenie komunikacyjne (w połowie drogi między Berlinem i Warszawą, na skrzyżowaniu ważnych dróg i linii kolejowych, bliskość autostrady, międzynarodowy port lotniczy)
 • dostępność wykwalifikowanej siły roboczej
 • bogate zaplecze naukowe (ośrodki badawczo-rozwojowe, wyższe uczelnie, centra kształcenia zawodowego)
 • bliskość dużego rynku zbytu (mieszkańcy aglomeracji poznańskiej i województwa wielkopolskiego) oraz rozwinięta sieć handlowa
 • liczne centra logistyczne i terminale przeładunkowe
 • rozwinięta infrastruktura techniczna (drogi i kolej, sieć energetyczna i wodno-kanalizacyjna, oczyszczalnie ścieków, gazociągi)

 

Obecnie Poznań jest jednym z większych ośrodków produkcyjnych w kraju. Pod koniec 2012 r. przemysł i budownictwo były miejscem zatrudnienia dla 22,6% wszystkich pracujących w mieście (51,6 tys. osób). Dane te nie uwzględniają osób zatrudnionych w zakładach produkcyjnych o liczbie pracujących do 9 osób oraz pracowników, którzy są wynajmowani przez agencje pracy czasowej (stanowiących 10-30% załogi niektórych fabryk). W 2011 r. sektor przemysłowy wytworzył 19,7% wartości dodanej brutto (główny składnik PKB) powstałej w stolicy Wielkopolski – 7 278 mln zł.
 
Wysoki poziom rozwoju przemysłu w rejonie Poznania jest wynikiem sprawnie przeprowadzonej restrukturyzacji dużych zakładów produkcyjnych oraz dynamicznego rozwoju małych i średnich firm z branży przetwórstwa przemysłowego.
 
Wiele zakładów produkcyjnych jest obecnie rozbudowywanych. Zauważalny jest również proces przenoszenia fabryk z Poznania do ościennych gmin. 

                           
                           
  Większe zakłady produkcyjne z rejonu Poznania, które zostały zlikwidowane po 1990 roku  
   
  Nazwa firmy Lokalizacje Opis  
   
  Poznańska Fabryka Maszyn Żniwnych "Agromet" Poznań - ul. Maya likwidacja (upadłość)  
     
  Poznańska Fabryka Maszyn Pakujących "Pofamia" Poznań - ul. Smoluchowskiego likwidacja (upadłość)  
     
  Swarzędzkie Fabryki Mebli Swarzędz - ul. Poznańska likwidacja (upadłość)  
  Swarzędz - ul. Wrzesińska  
  Kostrzyn - ul. Warszawska  
  Poznań - ul. Jeleniogórska  
  Mosina - ul. Gałczyńskiego  
  Zakłady Rowerowe "Romet" Poznań - ul. Serbska likwidacja (upadłość)  
     
  Zakłady Sprzętu Oświetleniowego "Polam-Poznań" Poznań - ul. Jeleniogórska likwidacja (upadłość)  
     
  Drukarnia Poznańska Poznań - ul. Ziębicka likwidacja (upadłość)  
     
  Europower Poznań - ul. Żmigrodzka likwidacja (upadłość)  
     
  Fabryka Urządzeń Kolejowych Poznań - ul. Nieszawska przeniesienie produkcji do Kościana  
     
  Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Modena" Poznań - ul. Kraszewskiego likwidacja (upadłość)  
     
  Poznańskie Zakłady Graficzne Poznań - ul. Wawrzyniaka likwidacja (upadłość)  
     
  Presspublica Koninko, ul. Drukarska likwidacja (sprzedaż majątku)  
     
  Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów "Prefabet-Poznań" Poznań - ul. Świętego Wincentego likwidacja (upadłość)  
     
  Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego "Chłodnia Poznań" Poznań - ul. Druskienicka likwidacja (upadłość)  
     
  Poznańska Spółdzielnia Mleczarska "Dębiec" Poznań - ul. 28 Czerwca 1956 r. likwidacja (sprzedaż majątku)  
     
  Spółdzielcze Zakłady Cukiernicze "Bahia" Poznań - ul. Żeromskiego likwidacja (upadłość)  
     
  Ster Poznań - ul. Człuchowska przeniesienie produkcji do Mutowa k. Szamotuł, pozostawienie w Poznaniu siedziby firmy i magazynów  
     
  Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego (WPPZ) Luboń - ul. Armii Poznań przeniesienie produkcji do Stawu k. Wrześni, pozostawienie w Luboniu siedziby firmy  
     
  Wyborowa Poznań - ul. Komandoria przeniesienie produkcji do Zielonej Góry, pozostawienie w Poznaniu zakładu raktyfikacji spirytusu (ul. Janikowska)  
     
  Poznańskie Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego (ZNTK Poznań) Poznań - ul. Robocza likwidacja (upadłość)  
     
                    Opracowanie: ŁUKASZ MATYJA  
     

Po 1990 r. część zakładów przemysłowych zakończyło swoją działalność w Poznańskim Okręgu Przemysłowym. Fabryki te były często nierentowne, miały przestarzały park maszynowy, a ich produkty nie przetrwały walki z konkurencją. Ze względu na redukcję kosztów niektóre przedsiębiorstwa przeniosły produkcję do swoich oddziałów w innych miejscowościach lub skoncentrowały działalność w nowo wybudowanych zakładach.

           
           
  Najbardziej uprzemysłowione powiaty w Polsce  
   
   
  Miasto / Powiat Zatrudnienie Produkcja  
  w przemyśle i sprzedana  
  budownictwie przemysłu  
  (31 XII 2012 r.) (2012 r.)  
  Warszawa        112 251    98 417 mld zł  
  Kraków          65 966    27 718 mld zł  
  Łódź          58 779    13 421 mld zł  
  Poznań          51 639    34 229 mld zł  
  Wrocław          48 355    16 287 mld zł  
  Powiat poznański          45 466    18 275 mld zł  
  Katowice          38 502    29 047 mld zł  
  Bydgoszcz          37 393    8 847 mld zł  
  Gdańsk          34 486    46 031 mld zł  
  Gliwice          30 798    16 593 mld zł  
  Bielsko-Biała          30 628    24 250 mld zł  
  Częstochowa          29 904    8 831 mld zł  
  Tychy          25 311    12 398 mld zł  
  Lublin          23 342    9 019 mld zł  
  Rzeszów          22 591    4 080 mld zł  
  Dąbrowa Górnicza          21 643    21 486 mld zł  
  Szczecin          21 591    6 577 mld zł  
  Kielce          21 211    3 838 mld zł  
  Powiat polkowicki          21 093    utajnione dane  
  Powiat wrocławski          20 843    14 641 mld zł  
  Jastrzębie-Zdrój          20 485    utajnione dane  
  Źródło danych: GUS  
   

Najwyższą wartość produkcji sprzedanej przemysłu odnotowuje się w powiatach, na obszarze których działają: zakłady branży motoryzacyjnej, rafinerie ropy naftowej, kopalnie węgla i miedzi, huty stali i miedzi oraz elektrownie węglowe. Przedsiębiorstwa te wytwarzają produkty o wysokiej wartości, na które występuje znaczące zapotrzebowanie.
 
Kolejnym, jednak mniej istotnym czynnikiem wpływającym na wielkość produkcji, jest liczba zakładów przemysłowych działających w danym powiecie oraz ich wielkość (liczba zatrudnionych w nich pracowników).
 
Na wysoki poziom produkcji sprzedanej przemysłu w Poznaniu i powiecie poznańskim wpływają przede wszystkim dobrze rozwinięty przemysł motoryzacyjny oraz duża ilość zakładów produkcyjnych różnych branż.

 

Po 1989 r. w większości polskich powiatów wystąpił znaczący spadek liczby pracujących w przemyśle. Było to spowodowane prywatyzacją państwowych zakładów oraz likwidacją części z nich.
 
Są jednak rejony kraju, w których nastąpił wzrost liczby zatrudnionych w sektorze produkcyjnym. Sytuacja ta miała miejsce w powiecie poznańskim, a także w powiatach: kartuskim, mieleckim, nowodworskim, oławskim, tczewskim, toruńskim, wałbrzyskim, wielickim, wrocławskim oraz w Tychach. Znajdują się one w pobliżu większych miast oraz okręgów przemysłowych. W powiatach tych powstały liczne, nowe fabryki – część z nich uruchomiono w wyniku procesu przenoszenia produkcji z centrów dużych miast na peryferia oraz do ościennych gmin.
 
Dawny symbol i duma poznańskiego przemysłu – zakłady H.Cegielskiego – w połowie lat 70. zatrudniały ponad 20 tys. osób. Obecnie w trzech spółkach produkcyjnych HCP pracuje łącznie jedynie ok. 1,4 tys. osób. Od 2003 r. największym pracodawcą branży przemysłowej w Wielkopolsce jest firma Volkswagen Poznań, zatrudniająca blisko 7 tys. osób. W kolejnych kilkunastu firmach pracuje od 500 do 1 500 osób. Reszta przedsiębiorstw to firmy średnie i małe, liczące od 50 do 300 zatrudnionych. 

W fabrykach znajdujących się na terenie Poznania i powiatu poznańskiego wytwarzane są produkty pod znanymi w Polsce i zagranicą markami, takimi jak:

 

 • FPS, MAN, Solaris – autobusy, tramwaje i wagony kolejowe
 • Volkswagen Caddy, Volkswagen Caddy Maxi, Volkswagen Transporter T5 – samochody dostawcze i specjalistyczne  
 • Centra, Exide – akumulatory
 • Bridgestone, Stomil-Poznań – opony      
 • Novol, Profix – lakiery samochodowe
 • Audio Service, Siemens – aparaty słuchowe      
 • Bros, Happs, Sio – środki przeciwko insektom i gryzoniom
 • Brait, Emu, Jax, Ligia, Pearl Clean, Tajfun, Tytan – środki chemii gospodarczej
 • Aquastop, Bambino, Concertino, Consul, Corine de Farme, Derby, Eucerin, Floderm, Gal, Glicea, Jax, Jean Marc, Linoderm, Linomag, Man Perfect, Mrs. Potter’s, Nivea, On Line, Przemysławka, Seboradin – kosmetyki      
 • Arcalen, Choligrip, Cholinex, Coldrex, Folacid, Gal, Ginkofar, Halset, Herbapol Poznań, Lactacyt, Linomag, Malgacid, Niquitin, Panadol, Rutinoscorbin, Soyfem, Spasmolina, Sylimarol, Troxerutin, Tussipect, Urosept, Zovirax – leki, środki farmaceutyczne, suplementy diety
 • Lisner – przetwory rybne
 • Sokołów – mięsa, szynki i kiełbasy
 • Naramowice – mleko i przetwory z mleka
 • Amino, Hellmann’s, Knorr, Pegaz, Tortex – ketchupy, majonezy, zupy i sosy       
 • Rowita – przyprawy 
 • Astra, Belin, Celiko, Creolka, Gumiś, K. Lehmann, MK Cafe, Twinings – kawy, herbaty i napoje rozpuszczalne
 • Fawor, Finn Crisp, Good Food, Limaro, Mestemacher, Schulstad – pieczywo pakowane 
 • Alpen Gold, Alpinella, Baron Excellent, Cocoacara, Elitchoco, Goplana, Gumiś, Hibbi, Milka, Terravita – wyroby czekoladowe   
 • Airwaves, Orbit, Skittles, Winterfresh – gumy do żucia i cukierki       
 • Davidoff, Mars, Mocne, Paramount, Poznańskie, R1, Route 66, West – papierosy i tytonie
 • Lech, Tyskie – piwa
 • Fit & Easy, Grześkowiak, Jar-Do, Ogórkiewicz, Sznura – sałaty i surówki
 • Apart, W.Kruk, Yes – biżuteria 

 
Część zakładów, głównie z branży spożywczej, wytwarza również produkty pod markami własnymi dla dużych sieci handlowych.

Struktura poznańskiego przemysłu jest mocno zróżnicowana. Funkcjonują tutaj zakłady reprezentujące większość gałęzi przemysłu. Dominującymi gałęziami produkcyjnymi w rejonie Poznania są:

 

 • przemysł elektromaszynowy (środków transportu, maszynowy i precyzyjny, elektrotechniczny)
 • przemysł chemiczny (farmaceutyczny, gumowy, kosmetyczny, chemii gospodarczej, farb i lakierów, wyrobów z tworzyw sztucznych)
 • przemysł spożywczy (mięsny, rybny, piwowarski, koncentratów spożywczych, tytoniowy, kawowy, piekarniczy, cukierniczy)
 • przemysł drzewno-papierniczy (papierniczy, meblarski, drukarski)
 • przemysł mineralny (szklarski, materiałów budowlanych)

 
W rejonie Poznania ulokowani są liczni poddostawcy dla przemysłu motoryzacyjnego, dzięki czemu branża ta ma odpowiednie warunki do rozwoju. Mocno rozwinięte są również: przemysł spożywczy, przetwórstwo tworzyw sztucznych oraz przemysł chemiczny i farmaceutyczny.

                           
                           
  Większe firmy produkcyjne w Poznaniu i powiecie poznańskim  
   
   
    W rejonie Poznania działalność prowadzą 173 większe firmy produkcyjne. Wytwarzają one towary w 196 fabrykach zlokalizowanych w Poznaniu (80 zakładów, tj. 41%) oraz powiecie poznańskim (116 zakładów, tj. 59%).    
       
       
       
                           
                           
  Nazwa firmy Lokalizacje zakładów produkcyjnych Wytwarzane produkty  
   
  A.Kayser Automotive Systems Polska Sp. z o.o. Batorowo - ul. Skośna części i akcesoria dla branży motoryzacyjnej (aktywne filtry  
    węglowe, zawory, przewody, sprzęgła, pojemniki, filtry, systemy  
    odprowadzania powietrza)  
  P.P.C. "Adob" Sp. z o.o. Sp.k. Poznań - ul. Kołodzieja nawozy stałe, chelaty,   
    chemikalia stałe i płynne  
       
  Aluplast Sp. z o.o. Poznań - ul. Gołężycka systemy z PVC dla producentów okien (profile, nakładki,    
    nawiewniki), drzwi z PVC, drzwi i okna przesuwne z PVC, rolety   
    zewnętrzne  
  Apator Powogaz S.A. Poznań - ul. Janickiego wodomierze, przepływomierze, ciepłomierze,   
    podzielniki kosztów ogrzewania  
       
  ArjoHuntleigh Polska Sp. z o.o. Komorniki - ul. Ks. Wawrzyniaka sprzęt medyczny (łóżka, podnoszenie i przemieszczanie, higiena,   
    materace, zapobieganie DVT, leczenie ran, dezynfekcja,   
    diagnostyka, leżanki, bariatria)  
  ArvinMeritor Light Vehicle Systems Sp. z o.o. Jasin - ul. Łowęcińska komponenty dla przemysłu motoryzacyjnego (moduły drzwiowe,   
    systemy podnoszenia szyb, zamki, szyberdachy), poddostawca  
    dla firmy Volkswagen Poznań  
  Spółdzielnia Pracy "Arwimont" Poznań - ul. Krauthofera armatura i części armatury ze stali kwasoodpornej (zawory   
    klapowe, kulowe, stożkowe i zwrotne; kształtki i złączki, rury,   
    zbiorniki bezciśnieniowe)  
  Poznańska Palarnia Kawy "Astra" Sp. z o.o. Poznań - ul. Garbary kawy (mielone, ziarniste, rozpuszczalne, z całego świata) i   
    herbaty (czarne, zdrowotne, na wagę)  
       
  Audio Sat Sp. z o.o. Poznań - ul. Chlebowa aparaty słuchowe, ochronniki słuchu  
       
       
  Fabryka Mebli "Balma" S.A. Tarnowo Podgórne - ul. Poznańska meble gabinetowe i pracownicze,  
    lady recepcyjne, stoły konferencyjne,   
    szafy, regały, kontenery, ścianki działowe  
  Baumal Group S.A. Luboń - ul. Przemysłowa stolarka PVC, stolarka aluminium, stolarka p.poż, rolety  
    zewnętrzne, drzwi z panelami dekoracyjnymi, akcesoria  
    (parapety, roletki, moskitiery, klamki i uchwyty, wentylacja)  
  Baumit Sp. z o.o. Główna - ul. Partnerska suche mieszanki tynkarskie, gipsy, farby,  
    zaprawy murarskie i klejące  
       
  Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o. Poznań - ul. Gnieźnieńska kosmetyki  
       
       
  P.P.U. "BELiN" ZPChr W.Lenartowicz, E.Erdmann, A.Nowak Sp.j. Poznań - ul. Sucholeska herbaty czarne i zielone, herbatki ziołowe i owocowe,   
    suplementy diety  
       
  Benus Sp. z o.o. Poznań - ul. Wykopy chleby pełnoziarniste, bułki, tosty, musli, pieczywo dla   
    gastronomii, pieczywo chrupkie  
       
  Bentom S.A. Koziegłowy - ul. Piaskowa artykuły z tworzyw sztucznych do kuchni i utrzymania czystości  
    (maselniczki, chlebaki, tace, cedzaki, miski, ociekacze, wkłady  
        do sztućców i do szuflady, suszarki do naczyń, kubki i talerze,   
        pojemniki, wiadra, kosze i koszyki, regały, wieszaki i uchwyty,   
        komplety i szczotki WC, szufelki i zmiotki, szczotki, komplety do  
    zamiatania  
  Wielkopolskie Zakłady Farmaceutyczne "Bio-Win" S.A. Murowana Goślina - ul. Polna destylat rolniczy, alkohole etylowe, bioetanol, rozcieńczalniki,   
    koncentrat płynu zapobiegającego zamarzaniu szyb,   
    wysokobiałkowy susz wywarowy kukurydziany  
  Biofarm Sp. z o.o. Poznań - ul. Wałbrzyska leki (na receptę i bez recepty),   
    suplementy diety  
       
  Bowa Polska Sp. z o.o. / Bowa International Sp. z o.o. Sp.k.  Złotkowo - ul. Obornicka sprzęt i akcesoria dla branży motoryzacyjnej (czujniki zużycia   
    klocków hamulcowych, wiązki kablowe), medycznej (złącza  
    specjalne) oraz elektrochirurgii  
  P.P.H.U. "Bowi" Janikowo - ul. Gnieźnieńska części dla przemysłu autobusowego (szafki nad kierownicą;   
    osłony słupków, kanałów, siedzeń i deski rozdzielczej), przemysłu  
        kolejowego (wyposażenie wagonów osobowych, kabiny WC,   
        części foteli, osłony oparć, stoliki); części do foteli autobusowych,   
        kinowych, kolejowych; części do tapicerek dla samochodów  
    dostawczych  
  Bridgestone Poznań Sp. z o.o. Poznań - ul. Bałtycka opony do samochodów osobowych, VAN i SUV (typu premium)  
  Firma planuje rozbudowę fabryki. Inwestycje o wartości ok. 105 mln EUR stworzą ok. 200 miejsc pracy.            
             
     
     
  Bros Sp. j. Poznań - ul. Karpia preparaty na owady, insekty i gryzonie,  
  Kicin - ul. Swarzędzka środki do dezynfekcji i deratyzacji,  
  Firma planuje przeniesienie całości produkcji do nowej fabryki w Kicinie. Na przestrzeni 13 ha powstaje zakład o powierzchni 48.000 mkw. środki do pielęgnacji dla psów i kotów  
             
     
     
  BSC Drukarnia Opakowań S.A. Poznań - ul. Żmigrodzka opakowania z tektury i papieru dla branży FMCG oraz  
    przemysłu farmaceutycznego,  
    etykiety papierowe, owijki, ulotki  
  Zakłady Mięsne "Bystry" Sp. z o.o. Sp.k. Swarzędz - ul. Strzelecka mięsa (z wołowiny i wieprzowiny), wędliny, mięsa kulinarne   
    (karkówki, schaby, pieczenie), smalec  
       
  CCL Label Sp. z o.o. Kiekrz - ul. Kierska etykiety na opakowania (samoprzylepne, jedno- i dwu-  
    warstwowe, składane), ulotki i wkładki, opakowania dekoracyjne  
       
  Celiko S.A. Poznań - ul. Św. Antoniego kaszki, herbatki ziołowo-owocowe, oranżady, czekolady na   
  Poznań - ul. Obodrzycka gorąco, kakao, kremy czekoladowe, kawy 3w1, cappuccino,   
    kawy zbożowe, zabielacze do kawy, bita śmietana w proszku,    
        dodatki do dżemów i konfitur, kisiele, budynie, galaretki,   
        proszki do pieczenia, mieszanki mączne do przyrządzania  
    chleba i ciast bezglutenowych  
  Chemes M.Szperliński Sp. z o.o. Sady - ul. Drukarska etykiety drukowane, etykiety termiczne i termotransferowe,   
    etykiety do wag, taśmy do metkownic, nalepki, opakowania,   
    ribbony (taśmy / wstążki ozdobne)  
  Fabryka Mebli "Comet" Sp. z o.o. Poznań - ul. Obodrzycka ekskluzywne meble skórzane i tapicerowane (do mieszkań,   
    hoteli, restauracji, samolotów, jachtów i statków)  
       
  Curtis Health Caps Sp. z o.o. Wysogotowo - ul. Batorowska kosmetyki w kapsułkach miękkich (produkcja kontraktowa)  
  (zakład przeniesiony z Poznania)    
       
  Fabryka Papieru "Czerwonak" Sp. z o.o. Czerwonak - ul. Gdyńska ręczniki papierowe (składane i w rolkach),   
    papier toaletowy, papier krepowy (w rolkach)  
       
  Dalkia Poznań ZEC S.A. Poznań - ul. Gdyńska energia elektryczna, ciepła woda  
  Poznań - ul. Panny Marii    
  Ciepłownia Garbary przy ul. Panny Marii zostanie zamknięta w 2016 r. Wcześniej przy Elektrociepłowni Karolin zostanie wybudowany nowy blok gazowo-parowy o mocy 46 MWt.            
             
             
     
  DIF Sp. z o.o. Poznań - ul. Nieszawska metalowe części i podzespoły dla przemysłu samochodowego  
    (elementy konstrukcyjne układów bezpieczeństwa pasażera)  
       
  Dramers S.A. Rabowice - ul. Olszynowa kosmetyki, środki chemii gospodarczej  
  (zakład przeniesiony z Poznania)    
       
  F.P.H. "Drutex" Murowana Goślina - ul. Starczanowska stelaże metalowe do mebli tapicerowanych;  
  (zakład przeniesiony z Suchego Lasu) materace do stelaży, do mebli tapicerowanych  
       
  Duni Poland Sp. z o.o. Poznań - ul. Syrenia jednorazowe artykuły do nakrycia stołu (świece, serwetki,   
    talerze, kubki i szklanki, sztućce)  
       
  Edica Sp. z o.o. Poznań - ul. Forteczna kalendarze książkowe,   
  Firma planuje budowę nowego obiektu biurowo-produkcyjno-magazynowego o powierzchni 3.000 mkw. Budynek powstanie w Poznaniu, przy ul. Fortecznej druk książek i materiałów promocyjnych (na zlecenie)  
             
             
     
  El-Cab Sp. z o.o. Bolechowo-Osiedle - ul. Obornicka wiązki przewodów kablowych dla przemysłu motoryzacyjnego,   
    morskiego i kolejnictwa,   
    tablice elektryczne, szafy sterownicze  
  Elektromontaż Poznań S.A. Zakład Produkcji Urządzeń Elektroenergetycznych Poznań - ul. Wieruszowska systemy rozdzielnic niskiego oraz średniego napięcia,  
    betonowe i metalowe stacje kontenerowe  
       
  Emerson Industrial Automation Poznań - ul. Bałtycka silniki elektryczne, urządzenia do sterowania prędkością   
    obrotową i momentem, osprzęt mechaniczny, prądnice, napędy,  
        napędy AC, napędy serwo, napędy DC, napędy Unidrive M,   
    przetwornice fotowoltaiczne  
  Zakłady Chemiczne "EmiChem" P.P. Poznań - ul. Hawelańska środki chemii gospodarczej,  
    kosmetyki, zmywacze do paznokci,  
    środki chemii samochodowej  
  Eurodruk-Poznań Sp. z o.o. Tarnowo Podgórne - ul. Wierzbowa druk wielobarwnych czasopism, suplementów, katalogów i   
    folderów reklamowych (na zlecenie)  
       
  Exide Technologies S.A. Poznań - ul. Gdyńska akumulatory do samochodów osobowych i ciężarowych (w tym   
    hybrydowych) oraz do motocykli i łodzi,  
    prostowniki i urządzenia konfigurujące do wymiany akumulatorów  
  Fabryka Narzędzi Specjalnych Sp. z o.o. Poznań - ul. Nieszawska narzędzia i oprzyrządowania dla przemysłu (z tworzyw  
    sztucznych; stali narzędziowych, czarnych i nierdzewnych;    
    węglików spiekanych, stopów tytanu)  
  Fabryka Urządzeń Przemysłowych Sp. z o.o. Poznań - ul. Mogileńska części i podzespoły do maszyn i urządzeń (skomplikowane   
    korpusy, całe urządzenia)  
       
  "Fawor" Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska Poznań - ul. Unii Lubelskiej pieczywo (w tym ekologiczne), wyroby cukiernicze, ciasta,  
  Poznań - ul. 28 Czerwca 1956 r. lody, pyzy, pieczywo do odpieku  
  Poznań - ul. Nałkowskiej    
  Ferrex Sp. z o.o. Poznań - ul. Maya odlewy żeliwne w formach piaskowych (armatura przemysłowa;  
    akcesoria dla motoryzacji, przemysłu maszynowego i rolnictwa)  
       
  FFK Moulds Sp. z o.o. Sp.k. Niepruszewo - ul. Świerkowa formy na maszyny termoforujące (maszyny GN) i termoformierki  
    ciśnieniowo-próżniowe z systemem wycinania nożami  
       
  Firma Andrzej Kaczmarek ZPChr Komorniki - ul. Kolejowa elementy z tworzyw sztucznych dla producentów przytwierdzeń,  
    krzeseł biurowych oraz sprzętu AGD (topy do pralek, wiązki  
    kablowe, panele sterujące)  
  Fol-Poz Sp. z o.o. S.K.A. Poznań - ul. Bałtycka folie przemysłowe, termokurczliwe, dla ogrodnictwa i rolnictwa,   
    budowlane i ochronne, worki i opakowania foliowe, nadruki na  
    wyrobach foliowych  
  P.W. "Foliarex" Sp. z o.o. Stęszew - ul. Bukowska   folie ochronne, geomembrany i geotkaniny, folie budowlane,   
  Drożdżyce k. Stęszewa membrany, siatki do osłony rusztowań, siatki do zbrojenia,   
        folie opakowaniowe, worki, folie termokurczliwe, agrotkaniny,   
    agrowłókniny, folie do oczek wodnych  
  Forte Sweden Sp. z o.o. Rogierówko - ul. Kościuszki kosmetyki  
       
       
  Fortec Sp. z o.o. Strykowo - ul. Poznańska utwardzacze, lakiery, rozcieńczalniki, podkłady, środki ochrony   
    karoserii  
       
  Fortitech Polska Sp. z o.o. Niepruszewo - ul. Cisowa premiksy witaminowe dla przemysłu spożywczego  
       
       
  S.P.R.P. "Gal" L.P.M.Ł.Marek Sp.j.  Poznań - ul. Krótka suplementy diety, kosmetyki, leki (witaminy), miody  
       
       
  Gerdes MC Sp. z o.o. Poznań - ul. Nieszawska części i akcesoria z tworzyw sztucznych dla producentów AGD  
    (dużego i małego), elektronarzędzi oraz branży motoryzacyjnej   
       
  Getinge IC Production Poland Sp. z o.o. Plewiska - ul. Szkolna dezynfektory dla branży medycznej  
       
       
  Glas-Tech S.A. Swarzędz - ul. Rabowicka szyby zespolone, hartowane, emaliowane i laminowane (dla    
    branży budowlanej, meblarskiej, producentów sprzętu AGD oraz  
    przemysłu okrętowego), cyfrowy druk na szkle  
  Glassolutions Polska. Oddział Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Poznań - ul. Dmowskiego szyby do okien, szkło na fasady, szkło do wnętrz, szkło   
    ogniochronne  
       
  GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. Poznań - ul. Grunwaldzka leki (tabletki, kapsułki, maści, kremy, czopki, żele),   
    szczepionki, suplementy diety  
       
  Good Food Products Sp. z o.o. Skórzewo - ul. Skórzewska pieczywo ryżowe (wafle, chrupki, batony, pieczywo lekkie),  
    produkty bezglutenowe (wafle)  
       
  Zakład Poligraficzny "Graf-Poz" M.Przybylski  Batorowo - ul. Batorego opakowania kartonowe z tektury litej,   
    etykiety (w tym etykiety IML),  
    druki uszlachetnione (w tym farbami UV oraz hybrydowymi)  
  Green Factory Wielkopolska Sp. z o.o. Niepruszewo - ul. Cisowa mieszanki sałatowe i sałatowo-warzywne (rukola, roszponka,   
    szpinak, cykoria, seler naciowy, brokuły, kalafior) oraz myte  
    sałaty delikatne (lodowa, lollo bionda, Rossa, rzymska, frisse)  
  Firma "Grześkowiak" Sp.j. Kórnik - ul. Śremska surówki, bukiety surówek, sałatki, garmażerka, ogórki, kapusta,   
    zapiekanki, pizze, dania gotowe w pudełkach  
       
  H.Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. Poznań - ul. 28 Czerwca 1956 r. wagony kolejowe (osobowe i sypialne),  
    tramwaje,  
    remonty i modernizacje pojazdów szynowych  
  H.Cegielski - Fabryka Silników Agregatowych i Trakcyjnych Sp. z o.o. Poznań - ul. 28 Czerwca 1956 r. silniki wysokoprężne dla jednostek pływających,  
    elektrownie kontenerowe i stacjonarne  
       
  H.Cegielski - Poznań S.A. Poznań - ul. 28 Czerwca 1956 r. elektrownie, elektrociepłownie, siłownie, zespoły prądotwórcze,  
    dmuchawy, biogazownie  
       
  Hammer Sp. z o.o. Sady - ul. Poznańska opakowania z kartonu dla przemysłu spożywczego,   
  Firma rozbudowuje halę produkcyjno-magazynową oraz budynek biurowy. Koniec inwestycji przewidziano na III kw. 2015 r. farmaceutycznego, kosmetycznego, tekstylnego oraz chemii  
  gospodarczej  
             
     
  Fabryka Armatury "Hawle" Sp. z o.o. Koziegłowy - ul. Piaskowa armatura do wody, gazu i ścieków (zasuwy, obudowy do zasuw,   
  W II kw. 2014 r. przy fabryce rozpoczęto budowę nowego centrum logistycznego. W ramach przedsięwzięcia powstaje hala o powierzchni 3.000 mkw. klapy zwrotne, filtry siatkowe, kołnierze)  
             
             
     
  Hempel Paints Poland Sp. z o.o. Niepruszewo - ul. Modrzewiowa farby i lakiery dla segmentu dekoracyjnego, lądowego,   
    morskiego, kontenerowego oraz jachtowego  
       
  Poznańskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" S.A. Poznań - ul. Towarowa leki (na receptę i bez recepty),   
  Poznań - ul. Garncarska kosmetyki, suplementy diety  
  Swarzędz - ul. Rabowicka            
  Dębina k. Strykowa    
  Hilding Anders Polska Sp. z o.o. Murowana Goślina - ul. Polna materace i łóżka, poduszki, stelaże i nóżki do łóżek,   
    wezgłowia, otomany  
       
  Wytwórnia Aromatów Spożywczych "Hoffmann" W.Hoffmann Zamysłowo - ul. Sadowa aromaty spożywcze (płynne i proszkowe), aromaty cukiernicze,   
    barwniki naturalne i syntetyczne dla branży spożywczej,   
        substancje i preparaty aromatyczne, dodatki do pasz i zanęt  
  Hunter Douglas Fabrication Sp. z o.o. Chludowo - ul. Poznańska rolety, żaluzje, panele zaciemniające  
       
       
  Hypred Polska Sp. z o.o. Mosina - ul. Śremska środki higieny dla rolnictwa (hodowla i udój krów) oraz przemysłu  
  W Niepruszewie przy ul. Kasztanowej powstaje nowa hala magazynowo-produkcyjna z budynkiem biurowym o łącznej powierzchni 4.400 mkw.  spożywczego (mleczarnie, zakłady mięsne)  
             
             
     
  IBP Instalfittings Sp. z o.o. Poznań - ul. Obodrzycka łączniki do instalacji grzewczych, sanitarnych i gazowych  
    (do połączeń lutowanych, zaciskowych, samozaciskowych,  
    z lutem integralnym, zaprasowywane oraz łączniki przejściowe)  
  Z.P.U. "Idmar" E.Idkowiak / Fabryka Armatury "Idmar" Sp. z o.o. Krosno - ul. Główna armatura przemysłowa i instalacyjna do wody i gazu;  
  Krosno - ul. Zielona systemy instalacyjne PEX i PPR, akcesoria instalacyjne;  
    grzejniki stalowe panelowe, aluminowe i łazienkowe  
  Imperial Tobacco Polska S.A. Jankowice - ul. Przemysłowa papierosy i tytonie  
  (zakład przeniesiony z Poznania)            
  Pod koniec 2013 r. zakończono kolejny etap rozbudowy fabryki. Za kwotę ok. 240 mln PLN powstała nowa hala produkcyjna o powierzchni 13.125 mkw.            
             
     
     
  Inline Poland Sp. z o.o. Murowana Goślina - ul. Polna opakowania i tacki z tworzyw sztucznych (dla przemysłu  
  (zakład przeniesiony z Poznania) spożywczego, cukiernictwa, gastronomii i firm cateringowych),   
    folie do zgrzewu  
  Inoutic / Deceuninck Sp. z o.o. Jasin - ul. Poznańska systemy profili PVC dla producentów okien,  
  (zakład przeniesiony z Poznania) systemy tarasowe i elewacyjne  
       
  Z.P.H. "Jar-Do" Dorota Kozłowska Poznań - ul. Ostrowska surówki, ogórki, kapusta kwaszona, warzywa krojone  
       
       
  Jestic J.K.Cykowiak S.M. Cykowiak Sp.j. Krąplewo - ul. 28 Grudnia kołpaki samochodowe, skrobaczki do szyb,  
  Dębno - ul. Podgórna kratki trawnikowe, stojaki, szufle, skrzynki, pojemniki,   
    folie poliestrowe  
  Joppol Sp. z o.o. Poznań - ul. Jeleniogórska opakowania z tektury litej,   
    etykiety (wysoko uszlachetniane, w technologii offsetowej i UV,  
    na podłożach standardowych oraz trudno wchłanianych)  
  Jutrzenka Colian Sp. z o.o. Poznań - ul. Św. Wawrzyńca wyroby czekoladowe  
  Firma planuje przeniesienie całości produkcji do swoich fabryk w Bydgoszczy i Opatówku k. Kalisza. W miejscu poznańskiego zakładu powstać mają biurowiec i osiedle mieszkaniowe.            
             
     
     
  Zakłady Mechaniczne "Kazimieruk" Sp. z o.o. Tarnowo Podgórne - ul. Poznańska narzędzia i oprzyrządowanie techniczne do produkcji (części  
  (zakład przeniesiony z Poznania) maszyn i urządzeń, oprzyrządowania i elementy do linii,   
    narzędzia i przyrządy)  
  Kimball Electronics Poland Sp. z o.o. Sady - ul. Poznańska elektronika dla przemysłu motoryzacyjnego (elektroniczne  
  (zakład przeniesiony z Poznania) wspomaganie układów kierowniczych),   
    sprzęt medyczny (diagnostyka)  
  Kingspan Environmental Sp. z o.o. Rokietnica - ul. Topolowa zbiorniki do magazynowania oleju opałowego i napędowego,    
    biopaliw, substancji chemicznych, wody deszczowej i spożywczej  
        oraz AdBlue; przydomowe oczyszczalnie ścieków, pojemniki  
    na odpady, pojemniki na piasek i sól, wózki transportowe   
  Klar Glass Sp. z o.o. Pobiedziska - ul. Fabryczna opakowania szklane dla przemysłu spirytusowego i spożywczego  
       
       
  Kompania Piwowarska S.A. Poznań - ul. Szwajcarska piwa  
  Od 2013 r. trwa kolejny etap rozbudowy browaru. Za kwotę ok. 100 mln PLN powstanie m.in. 10 zbiorników fermentacyjnych, 3 zbiorniki piwa gotowego i nowa hala z budynkiem biurowo-socjalnym.             
             
             
     
     
  Komplet Polska Sp. z o.o. Tarnowo Podgórne - ul. Chlebowa mieszanki i koncentraty do pieczywa oraz ciast,  
    mieszanki na kremy, produkty convenience dla cukiernictwa,  
    mrożone produkty cukiernicze  
  Konar Sp.j. Stęszew - ul. Poniatowskiego przyczepy, naczepy, zabudowy skrzyniowo-plandekowe,   
    zabudowy specjalistyczne, zestawy pojazdów, wywrotki, żurawie  
    hydrauliczne, ciągniki siodłowe, urządzenia bramowe  
  Zakłady Drobiarskie "Koziegłowy" Sp. z o.o. Koziegłowy - ul. Piaskowa mięsa, pasztety, wędliny (z drobiu)  
       
       
  Kreis Pack Sp. z o.o. Niepruszewo - ul. Leśna opakowania z tworzyw sztucznych (PP, aluminium i EPS) dla   
    branży garmażeryjnej, cukierniczej i gastronomii oraz przemysłu  
    spożywczego  
  Kreisel Technika Budowlana Sp. z o.o. Poznań - ul. Szarych Szeregów suche zaprawy murarskie i tynkarskie,   
    zaprawy klejowe do glazury,   
    systemy dociepleń budynków, tynki mineralne  
  Lantmannen Unibake Poland Sp. z o.o. Poznań - ul. Unii Lubelskiej pieczywo (żytnie, mieszane i mrożone), tosty, sandwiche,   
    bułka tarta, pieczywo chrupkie lekkie, produkty mrożone  
       
  "Limaro" Tymińska, Mania. Zakład Produkcji Artykułów Spożywczych Sp.j. Mosina - ul. Krasickiego chleby, bułki, wyroby cukiernicze  
       
       
  Lisner Sp. z o.o. Poznań - ul. Strzeszyńska przetwory rybne, pasty kanapkowe, sałatki, produkty mrożone  
       
       
  Lumo Technika Grzewcza Sp. z o.o. Krosno - ul. Główna pompy ciepła, kotły na paliwa stałe, kotły olejowo-gazowe,   
    systemy kominowe, osprzęt do kotłów (palniki, układy   
    sterowania, wymienniki)  
  Luvena S.A. Luboń - ul. Maya nawozy rolnicze i ogrodnicze, impregnaty  
       
       
  Magna Automotive Poland Sp. z o.o. Jasin - ul. Poznańska komponenty dla przemysłu motoryzacyjnego (reflektory, fotele),   
  Sady - ul. Poznańska poddostawca dla firmy Volkswagen Poznań  
       
  Fabryka Papieru "Malta-Decor" Sp. z o.o. Poznań - ul. Wołkowyska zadrukowany papier dekoracyjny dla przemysłu meblarskiego i   
    producentów paneli  
       
  Man Bus Sp. z o.o. Sady - ul. Poznańska autobusy miejskie (w tym hybrydowe)  
  Do 2016 r. firma planuje przeniesienie całości produkcji do Starachowic. Podpoznańska fabryka zostanie sprzedana lub przekazana innej spółce produkcyjnej Grupy Volkswagen.              
             
     
     
  Marmite S.A. Zakrzewo - ul. Przemysłowa umywalki, wanny i brodziki z tzw. lanego marmuru (dolomitu)  
       
       
  Fabryka Mebli Biurowych "Maro" Sp. z o.o.  Komorniki - ul. Fabianowska meble recepcyjne, gabinetowe i pracownicze,  
    szafy, kontenery, stoły konferencyjne, ścianki działowe,   
    krzesła i fotele biurowe  
  Swarzędzka Fabryka Okien "Martom" Sp. z o.o.  Skałowo k. Kostrzyna Wlkp. okna PCV, okna aluminiowe, drzwi PCV i aluminium, roletki i  
  (zakład przeniesiony z Jasina) żaluzje, dodatki okienne, okucia, szyby, parapety, rolety,  
    maty rolowane  
  Matbet - Beton Sp. z o.o. Sady - ul. Rolna systemy kanalizacyjne, sanitarne i deszczowe; studnie, rury,   
    wpusty uliczne, szamba i zbiorniki bezodpływowe, elementy  
    betonowe (rury, kręgi, zwężki, przykrywy), komory żelbetowe  
  Me-Fa International Sp. z o.o. Gądki - ul. Magazynowa ekskluzywne skrzynki pocztowe  
       
       
  Mesko S.A. Oddział Kraśnik-Bolechowo Bolechowo-Osiedle - ul. Obornicka amunicja (małokaliprowa, pistoletowa i rewolwerowa,   
    antyrykoszetowa, średniokalibrowa); zapalniki, zapłonniki i   
    granaty; rakiety przeciwlotnicze i przeciwpancerne  
  Zakłady Mięsne "Mielczarek" Sp. z o.o. Sp.k. Komorniki - ul. Komornicka mięsa (z cielęciny, wołowiny, wieprzowiny, kurczaków i indyków),  
    wędzonki, wędliny, kiełbasy; wyroby podrobowe, drobiowe i   
    garmażeryjne  
  Zakład Wyrobów Cukierniczych "Millano" ZPChr. K.Kotas  Przeźmierowo - ul. Wysogotowska wyroby czekoladowe  
  Przeźmierowo - ul. Graniczna    
       
  Mleczarnia Naramowice Sp. z o.o. Poznań - ul. Karpia napoje mleczne (fermentowane i serwatkowe), serki grani,   
    masła, serki termizowane, serki twarogowe i twarogi  
       
  Modertrans Poznań Sp. z o.o. Poznań - ul. Forteczna tramwaje, wózki napędowe;  
  Biskupice - ul. Główna naprawy autobusów, tramwajów i pojazdów specjalistycznych   
       
  Mondelez Polska Production Sp. z o.o. Jankowice - ul. Poznańska wyroby czekoladowe  
       
       
  Mondi Poznań Sp. z o.o. Dopiewo - ul. Wyzwolenia giętkie opakowania z tworzyw sztucznych (do żywności i   
    napojów, artykułów higienicznych, środków piorących i  
        czyszczących, artykułów kosmetycznych i pielęgnacyjnych,  
    produktów ogrodniczych oraz artykułów dla zwierząt)  
  Multichem Sp. z o.o. Luboń - ul. Przemysłowa systemy mieszalnikowe i lakiery bezbarwne dla lakiernictwa  
    samochodowego, szpachlówki, podkłady i grunty, utwardzacze,  
    rozcieńczalniki, pasty polerskie, dodatki dla lakiernictwa  
  "Niedźwiedź-Lock" R.Niedźwiedź, E.Puk Sp.j. Luboń - ul. Przemysłowa antykradzieżowe zabezpieczenia mechaniczne do samochodów  
    (zabezpieczenia skrzyń biegów oraz kolumn kierowniczych)  
       
  Novol Sp. z o.o. Komorniki - ul. Żabikowska produkty do renowacji powłok lakierniczych,  
        systemy samopoziomujących posadzek dla budownictwa   
        sportowego i przemysłowego,  
    materiały do prac w branżach szkutniczej i kamieniarskiej,  
    materiały do montażu oraz pielęgnacji podłóg drewnianych  
  O-I Produkcja Polska S.A. Poznań - ul. Gorzysława opakowania szklane dla przemysłu spirytusowego i spożywczego  
       
       
  "Ogórkiewicz" G.W. Produkcja Surówek Sp.j. Radzewo k. Kórnika surówki, zestawy surówek, ogórki, dania gotowe  
       
       
  Paw Sp. z o.o. Suchy Las - ul. Nektarowa serwetki 3-warstwowe (zadrukowane i jednobarwne), lampiony,   
    świeczki, podkładki, zapałki, zestawy dekoracyjne, akcesoria  
    stołowe, torby prezentowe, papiery ozdobne  
  Poznańska Wytwórnia Produktów Spożywczych "Pegaz" Sp. z o.o. Poznań - ul. Wołczyńska majonez, ocet, musztardy, ketchup, chrzan, sosy;  
    majonez, musztardy, ketchupy i sosy dla gastronomii  
       
  Pekabex Bet S.A. Poznań - ul. Szarych Szeregów prefabrykaty żelbetowe i sprężone dla budownictwa  
    (fundamenty, słupy, belki stropowe, płyty, belki dachowe,   
    ściany, elementy stadionów, elementy obiektów inżynieryjnych)  
  PF Logo Express Sp. z o.o. Robakowo - ul. Żernicka artykuły reklamowe i promocyjne (wykonywane metodami:  
  (zakład przeniesiony ze Śremu) sitodruk, tampodruk, transfer, doming, laser, debossing, haft,  
  W 2014 r. oddano do użytku nową halę produkcyjno-magazynową o powierzchni 26.750 mkw. hot stamping)  
             
     
     
  Piórex S.A. Swarzędz - ul. Kilińskiego kołdry i poduszki puchowe, półpuchowe i pierzowe (całoroczne,   
    zimowe, letnie, duo); kołdry i poduszki syntetyczne oraz    
    antybakteryjne (dla alergików), kołdry i poduszki na miarę  
  P.P.U.H. "Plandex" Sp.j. Stęszew - ul. Kwiatowa nadwozia samochodów dostawczych i ciężarowych (w tym  
  Stęszew - ul. Bukowska izitermiczne, chłodnicze i specjalistyczne),  
    przyczepy, plandeki  
  P.P.H. "Polkork" S.A. Poznań - ul. Książęca opakowania z tektury falistej,   
    granulaty gumowe na bazie kauczuków oraz z recyklingu,  
        wyroby z korka (płyty, kliny, paski, przekładki, maty, tarcze,    
    korki do butelek)  
  Zakład Poligraficzny "Pol-Mak"
P.D. Makowiak Sp.j. ZPChr
Batorowo - ul. Batorego kartki, zaproszenia, papiery ozdobne, torby ozdobne, serwetki  
    dekoracyjne, talerzyki papierowe, teczki szkolne, koperty,   
    bileciki  
  Polychem Systems Sp. z o.o. Poznań - ul. Wołczyńska kleje poliuretanowe, pianki natryskowe, pianki poliuretanowe,   
    kleje do parkietu, styropapy, masy uszczelniająco-klejące,  
    polimoczniki  
  Zakłady Metalurgiczne "Pomet" S.A. Poznań - ul. Krańcowa odlewy staliwne dla przemysłu kolejowego (maźnice, prowadniki,  
    gniazda i czopy skrętu, wahacze i obejmy, koła, uchwyty),  
    górniczego, maszynowego i okrętowego  
  Power Engineering S.A. Czerwonak - ul. Gdyńska radiatory, transformatory, urządzenia tachniczne  
       
       
  Poz Bruk Sp. z o.o. Sp.j Janikowo - ul. Gnieźnieńska nawierzchnie chodników i ulic (cegły, płyty, granit, bruk),  
  Sobota - ul. Poznańska płytki tarasowe, płyty posadzkowe i elewacyjne, elementy małej  
        architektury ogrodowej i ulicznej, zestawy stropowe, nadproża,   
        pustaki, ekrany dźwiękochłonne, ściany dźwiękoizolacyjne  
  Profile VOX Sp. z o.o. Sp.k. Czerwonak - ul. Gdyńska profile przypodłogowe z PCV,  
    systemy ścienne i elewacyjne z PCV,  
    parapety z PCV  
  R.Twining and Company Sp. z o.o. Jasin - ul. Rabowicka herbaty (czarne, zielone, aromatyzowane, owocowe i ziołowe,   
    sypkie w puszkach)  
       
  Radaway Sp. z o.o. Jasin - ul. Rabowicka kabiny prysznicowe, drzwi wnękowe, parawany nawannowe,   
    brodziki prysznicowe, brodziki podpłytkowe  
       
  Rawit W.Warlich i Wspólnicy Sp.j. Dąbrowa - ul. Piaskowa elementy mało- i wielkogabarytowe z tworzyw sztucznych dla  
    branży odzieżowej, AGD, spożywczej, budowlanej oraz   
    motoryzacyjnej  
  Reka Rubber Polska Sp. z o.o. Dopiewo - ul. Trzcielińska elementy gumowe dla sektora motoryzacyjnego  
       
       
  Remark-Kayser Sp. z o.o. Batorowo - ul. Skośna worki, filtry, kosze i zawory do instalacji odpylających,   
    maty i filtry do klimatyzatorów oraz systemów wentylacji  
       
  Zakład Produktów Spożywczych "Rowita" Sp. z o.o. Poznań - ul. Sucholeska przyprawy i mieszanki przypraw (w tym tuby grillowe),   
    sosy sałatkowe, susze warzywne, koncentraty spożywcze  
        (żelatyna spożywcza, kwas cytrynowy, cukier waniliowy,   
    proszek do pieczenia)  
  RPC Bebo Polska Sp. z o.o. Poznań - ul. Ledóchowskiej opakowania z tworzyw sztucznych dla przemysłu spożywczego i   
    gastronomii  
       
  Schattdecor Sp. z o.o. Tarnowo Podgórne - ul. Sowia zadrukowany papier dekoracyjny dla przemysłu meblarskiego i   
    producentów paneli  
       
  Schur Flexible Poland Sp. z o.o. Bogucin - ul. Pilotów opakowania giętkie (z laminatów, folii i woreczków)   
       
       
  Spółdzielnia Inwalidów "Sinpo" Poznań - ul. Żeromskiego sterylne nici chirurgiczne poliamidowe,   
    narzędzia malarskie, szczotki gospodarcze, szczotki i pędzle  
        kosmetyczne, wyroby z tworzyw sztucznych służące utrzymaniu  
    czystości, szczotki techniczne  
  Skanem Poznań Sp. z o.o. Swadzim - ul. Poznańska etykiety samoprzylepne, wielostronnicowe i saszetki (dla branży  
  (zakład przeniesiony z Poznania) kosmetycznej, spożywczej oraz chemii gospodarczej)  
       
  SKF Polska S.A. Poznań - ul. Nieszawska łożyska (kulkowe, wałeczkowe i do specjalnych zastosowań),  
    rolki prowadzące, łożyska super precyzyjne, zespoły łożyskowe,   
    oprawy łożyskowe  
  Sokołów S.A. Robakowo - ul. Poznańska mięsa, wędliny, kiełbasy (z wieprzowiny)  
  (zakład przeniesiony z Poznania)    
       
  Solaris Bus & Coach S.A. Bolechowo-Osiedle - ul. Obornicka autobusy miejskie, turystyczne i specjalne (w tym hybrydowe),  
  Murowana Goślina - ul. Przemysłowa trolejbusy, tramwaje  
  Poznań - ul. Wieruszowska            
  Fabryka w Bolechowie-Osiedlu zostanie rozbudowywana. Za kwotę ok. 45 mln PLN powstanie nowa hala produkcyjna o powierzchni 7.500 mkw oraz obiekt biurowy o powierzchni 5.000 mkw. Inwestycja zostanie ukończona w II poł. 2015 r.            
             
             
             
             
     
  Soufflet Agro Polska Sp. z o.o. Poznań - ul. Szwajcarska słód dla przemysłu piwowarskiego  
       
       
  Steelpress Sp. z o.o. Luboń - ul. Powstańców Wlkp części i akcesoria do przyczep samochodowych (głowice,   
    okucia, osie i piasty)  
       
  Stomil-Poznań S.A. Poznań - ul. Starołęcka opony do pojazdów ciężarowych i dostawczych,  
        maszyn górniczych, wózków podnośnikowych i platformowych,  
    opony rolnicze i lotnicze,  
    wyroby gumowe i gumowo-metalowe  
  Stora Enso Poland Sp. z o.o. Mosina - ul. Gałczyńskiego opakowania z tektury falistej dla branży spożywczej, RTV-AGD,   
    meblarskiej i chemicznej;  
    opakowania do papieru i produktów papierowych  
  Strauss Cafe Poland Sp. z o.o. Swadzim - ul. Poznańska kawy (ziarnista, mielona, rozpuszczalna, w kapsułach)   
       
       
  Fabryka Armatur "Swarzędz" Sp. z o.o. Rabowice - ul. Świerkowa armatura (odkówki matrycowe, pierścienie synchronizatora,   
  (zakład przeniesiony ze Swarzędza) korpusy wodomierza, zawory gazowe)  
       
  Synteza Sp. z o.o. Poznań - ul. Św. Michała leki (granulaty, kapsułki, krople), kosmetyki, substancje  
  Poznań - ul. Rzeczna chemiczne  
  Pobiedziska - ul. Fabryczna    
  Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze "Sznura" Biernatki - ul. Główna surówki, sałatki, produkty dla cateringu, kwaszonki, sałaty, dania  
  Biernatki - al. Flensa gotowe  
       
  Terravita Sp. z o.o. Poznań - ul. Szarych Szeregów wyroby czekoladowe  
       
       
  TFP Sp. z o.o. Dziećmierowo - ul. Katowicka opakowania z tektury falistej i litej (z nadrukiem)  
       
       
  Fabryka Mebli Tapicerowanych "Tombea" Sp. z o.o. Łowęcin - ul. Owocowa meble tapicerowane (nowoczesne i klasyczne),   
    produkcja kontraktowa,   
    produkcja dla dużych sieci sprzedaży mebli  
  Zakłady Chemiczne "Unia" Spółdzielnia Pracy Poznań - ul. Główna środki chemii gospodarczej do WC, łazienki i kuchni,  
    uniwersalne i specjalistyczne środki chemii gospodarczej  
       
  Unilever Polska S.A. Poznań - ul. Bałtycka zupy, buliony, gorące kubki, nudle, sosy, sosy sałatkowe, fixy,  
  Firma planuje rozbudowę fabryki o nową halę o powierzchni 2.100 mkw. Powiększony zostanie wydział zup z magazynem surowców oraz budynek ketchupów. przyprawy, ketchupy i majonezy  
             
     
     
  Unipol R.Bajon Sp.j. Biskupice - ul. Główna pieczywo, wyroby cukiernicze, ciasta i torty  
       
       
  Utal Sp. z o.o. Gruszczyn - ul. Katarzyńska tablice rejestracyjne, maszyny do produkcji tablic   
    rejestracyjnych, ramki do tablic rejestracyjnych, tablice   
    informacyjne, systemy rejestracji i ewidencji pojazdów  
  Wielkopolska Fabryka Okien "Variant" Sp.j. Suchy Las - ul. Diamentowa okna PVC, drzwi frontowe PVC  
  (zakład przeniesiony z Poznania)    
       
  Volkswagen Poznań Sp. z o.o. Poznań - ul. Warszawska samochody dostawcze i zabudowy specjalne,  
  Poznań - ul. 28 Czerwca 1956 r. odlewy - głowic do silników i przekładni kierowniczych  
  Swarzędz - ul. Rabowicka            
  (zakład w Swarzędzu przeniesiono z Poznania, z ul. Św. Michała)            
             
  Firma regularnie modernizuje i rozbudowuje swoje zakłady. Do 2016 r. w Poznaniu przy ul. Warszawskiej rozpocznie się budowa nowej hali spawalni. We Wrześni (40 km od Poznania) do końca 2016 r. wybudowana zostanie nowa fabryka samochodów dostawczych VW Crafter, która ma być oddziałem poznańskiej firmy. Za kwotę ok. 3,3 mld PLN utworzonych zostanie blisko 3.000 miejsc pracy. Na obszarze 220 ha powstaje kompleks hal o łącznej powierzchni 332.400 mkw. oraz biurowiec.              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
     
     
  Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o. Buk - ul. Dobieżyńska systemy instalacyjne z tworzyw sztucznych  
       
       
  Wiepofama S.A. Poznań - ul. Dąbrowskiego obrabiarki zespołowe, obrabiarki specjalne, urządzenia   
    technologiczne, linie do kształtowników zimno giętych, linie do  
    rozkroju blach, panele akustyczne  
  Drukarnia "Wist" A.Morawski i Wspólnicy Sp.j. Rogalinek - ul. Fiedlera opakowania foliowe z nadrukiem (reklamówki, torby), worki na  
    śmieci, taśmy z nadrukiem, opakowania z papieru, opakowania  
    wielowarstwowe  
  Fabryka Mebli "Wiza" E.G.Wiśniewscy Sp.j Kostrzyn - ul. Akacjowa meble tapicerowane dla odbiorców hurtowych   
       
       
  Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. Poznań - ul. Dąbrowskiego kołowe transportery opancerzone (dla wojska),  
    nakładki na ogniwa gąsienicy,  
    modernizacje kołowych i gąsienicowych pojazdów specjalnych  
  Wrigley Poland Sp. z o.o. Poznań - ul. Obodrzycka gumy do żucia i cukierki  
       
       
  Wyborowa S.A. Poznań - ul. Janikowska spirytus rektyfikowany dla producenta wódek - zakładu   
    Wyborowa S.A. w Zielonej Górze  
       
  York PL Sp. z o.o. Sp.k. Bolechowo - ul. Poznańska artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych  
    służące utrzymaniu czystości  
       
  Zaparoh Sp. z o.o. Robakowo - ul. Żernicka stylowe meble tapicerowane (m.in. sofy, krzesła i łóżka)  
       
       
  Zeelandia Sp. z o.o. Tarnowo Podgórne - ul. Sowia polepszacze, mieszanki i stabilizatory dla cukiernictwa,  
    kremy dekoracyjne, nadzienia, żele / glazury, mixy, polewy,  
    musy, barwniki, produkty do smarowania, posypki  
  Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne "Ziołolek" Sp. z o.o. Poznań - ul. Fabryczna leki dermatologiczne i gastryczne, sole musujące, wyroby   
    medyczne, dermokosmetyki, kosmetyki dziecięce, suplementy  
        diety, kosmetyki pielęgnacyjne, kosmetyki chroniące przed  
        słońcem, preparaty przeciw insektom, podłoża maściowe  
    Opracowanie: ŁUKASZ MATYJA